Neem me mee

Neem me mee
Neem me in jouw armen mee
Naar een land hier ver vandaan
Waar alle vogels mogen vliegen
En geen mens hen overmant
Waar ik schaamteloos mag scheiden
Van de weg van mijn verstand

Neem me mee
Neem me in jouw armen mee
Naar een wereld over zee
Nee ik heb al lang geen antwoord meer
Op wat me wordt gevraagd
Ik ken enkel nog de storm
Die