Dat hoop ik

Ik hoop maar dat jullie bij elkaar zijn
Dat jullie zullen lachen
En verdriet niet meer bestaat
Dat jullie weten waarom
Je zoveel hebt geleden
Dat jullie vrij zijn
En geen mens je meer verlaat

Ik hoop maar dat wat je hier nooit hebt begrepen
Voor eens en altijd duidelijk voor je is
En dat de doolhof die ik voel
En dit troosteloos gevoel
Iets van mezelf
En van deze wereld is

Dat hoop ik
Met alles wat ik ben
Dat hoop ik

Ik hoop maar dat je alles kunt vergeven
De oorlog en het zinloze geweld
En dat van je leven hier bij ons
Uiteindelijk. Iets voor niets bleek
En dat je de reden
Achter alles is verteld

Dat hoop ik
Met alles wat ik ben
Dat hoop ik

Soms ben ik zelfs jaloers
Dat jullie crij zijn om te gaan
Waar geen mens ooit is geweest
Zonder angst, zonder pijn
Soms vergeet ik zelfs in het diepst van de nacht
Dat er ook nog een leven
Dat er zelfs nog een leven
Voor de dood
Voor de dood mag zijn
Ik hoop maar dat het leven zonder einde

Daar is waar jullie samen zijn
En dat er ooit een dag zal komen
Waarop ik oog in oog zal staan
Samen met jullie
Voor de poorten van het allegrootst geheim

Dat hoop ik
Met alles wat ik ben
Dat hoop ik.